Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A TER-KERT Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ( továbbiakban Ter-Kert Bt.) összhangban az európai uniós adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályozással (2016/679 GDPR Rendelet) és a biztonságos internetes kereskedelem szabályaival, a személyes adatok védelme, és az ezen adatokra vonatkozó önrendelkezési jog maximális tiszteletben tartása érdekében az alábbiak szerint tájékoztatja Önt személyes adatainak kezelésének feltételeiről.

1. Az adatkezelő neve: Ter-Kert Bt.
2. Az adatkezelő címe: 6050 Lajosmizse Mizse 284.
3. Az adatkezelő elérhetőségei:

• Telefon : Terenyi András 30/2197010 és Terenyi Ernő 30/6261565
• email: terkertbt@gmail.com
• honlap: http://husparadicsom.hu
• tárhely szolgáltatója: Tárhely.eu Kft. (http://www.tarhely.eu)

4. Az adatkezelés jogalapja:
• az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

5. A kezelt adatok köre:
a. Általános böngészés
Személyes adatokat oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető tartalmak megtekintése során nem gyűjtünk és tárolunk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, a Google Analytics szolgáltatását használhatjuk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

b. Email küldés
Vállalkozásunk elsősorban céges megrendelőket szolgál ki. Abban az esetben ha Ön esetlegesen személyes adatot is megad (az Ön saját telefonszáma például), kérheti ezen törlését bármikor a terkertbt@gmail.com email címre történő törlési kéréssel.

6. Az Ön személyes adatainak hozzáférhetősége
Az Ön által esetlegesen emailben elküldött személyes adataihoz csak és kizárólag a Ter-Kert Bt. ügyvezetője fér hozzá az email levelezésen keresztül.

7. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása / Igénybe vett adatfeldolgozók:
Személyes adatot semmilyen formában nem adunk át harmadik félnek.

8. Az adatkezelés időtartama:
Az Ön által megadott személyes adatokat bármikor töröltetheti a terkertbt@gmail.com email címre vagy postacímünkre történő személyes adat törlési kérelemmel.

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
• személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

10. Ter-Kert Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

11. Jogérvényesítési lehetőségek:
1. A jogosult jogainak megsértése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a tartalmazza.
2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kérjük forduljon hozzánk bizalommal.